Adres szkoły uległ zmianie. Nowy adres to: http://www.szkola16sto.pl